Vertrouwen in de cloud

Hoe een einde kan worden gemaakt aan de vertrouwenscrisis rond cloud computing

Vorig jaar stond de ICT-sector volop negatief in het nieuws. Zo werd onthuld dat de NSA op grootschalige wijze gegevens onderschepte en de privacy van internetgebruikers schond, en dan waren er ook nog de nodige nieuwsitems over het lekken van klantgegevens. Als gevolg van dit soort berichten hebben bedrijven (en consumenten) steeds grotere twijfels over regeringen, technologie en, meer in het bijzonder, cloud computing.

De cloud is de afgelopen jaren hoger op de agenda komen te staan. Mijn verwachting was dan ook dat we de discussie rond de vermeende nadelen van cloud computing inmiddels wel achter ons hadden gelaten. Met enige verbazing lees ik echter nog steeds meningen van managers, it-specialisten en zelfs parlementsleden die met tegenzin overstappen naar de cloud, en het een verre van gelukkige oplossing vinden. Volgens het Engelse parlementslid Onwurah, toch iemand met een brede invloed, is cloud computing “niet volledig gereed voor een massaal gebruik door consumenten”. Net als vele anderen maakt zij zich zorgen over de beveiliging en bescherming van gegevens.

Het is duidelijk dat overheden en bedrijven zeer specifieke vraagtekens zetten bij de informatiebeveiliging in de cloud. Ondanks alle weerleggingen, blijft de weerstand tegen de cloud bestaan.

Bescherming van gegevens

Deze punten van zorg hebben voornamelijk betrekking op gegevens — hoe veilig die zijn, wie er toegang toe heeft en waar ze worden opgeslagen. Maar er is ook sprake van meer fundamentele en basale angsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de wachtwoordbeveiliging. Iedereen weet dat veel gebruikers geneigd zijn om dezelfde wachtwoorden te gebruiken voor uiteenlopende internetdiensten met alle risico’s van dien. Als cybercriminelen erin slagen om zich toegang tot een van deze diensten te verschaffen, komen alle accounts waarvoor hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt in gevaar.

Daar komt nog bij dat applicaties door cloud computing niet langer afhankelijk zijn van de fysieke locatie van de onderneming. Dit maakt het mogelijk om bedrijfsapplicaties en –gegevens vanaf elke locatie en elk apparaat op te vragen. De vraagtekens zijn te verklaren, maar zijn ze ook nodig?

Vertrouwen terugwinnen

Hoewel cloud computing afschrikwekkend kan lijken, kunnen bedrijven de nodige maatregelen treffen om te waarborgen dat hun cloud zo veilig mogelijk is en daarmee het vertrouwen van eindgebruikers winnen.

In de eerste plaats is het belangrijk om er rekening mee te houden dat elke cloud weer anders is. Bedrijven kunnen afhankelijk van het type bedrijfsgegevens kiezen voor een publieke of private cloud. Ze kunnen ook gebruikmaken van een combinatie van beiden, de hybride cloud. Op deze manier kunnen klantgegevens krachtiger beveiligen binnen een private cloud en minder gevoelige processen onderbrengen in een publieke cloud.

Een ander punt van aandacht is het toegangsbeheer. Door het bewaken van de toegang tot belangrijke applicaties en gegevens kunt u de beveiliging aanmerkelijk verbeteren. Daarbij is het belangrijk om uw interne beveiligingsregels te optimaliseren en consolideren, zodat ze beter aansluiten op de opslag van gegevens op interne en externe locaties en het toenemende gebruik van de persoonlijke mobiele apparaten van werknemers. En als u inzicht hebt in de locatie van waaruit iemand gegevens opvraagt, zoals het type apparaat en de geografische details, kunt u uiteenlopende beveiligingsniveaus instellen voor bedrijfskritische gegevens en andere gevoelige informatie.

Rekening houden met type gegevens

In feite draait alles om vertrouwen. Als dit vertrouwen wordt vergroot, zullen particulieren en bedrijven sneller geneigd zijn om een beroep te doen op de voordelen van cloud computing, zoals kostenreducties, optimale schaalbaarheid en kortere implementatietijden. Dit vertrouwen kan echter alleen worden opgebouwd als er tijdens de voorbereiding op de overstap naar de cloud rekening wordt gehouden met het type gegevens die daarbij betrokken zijn.

Het is jammer dat de acceptatie van cloud computing nog altijd op dezelfde hindernissen stuit als een paar jaar geleden. Voor consumenten en bedrijven zijn er echter ruim voldoende opties beschikbaar om een cloud-model te vinden dat op hun wensen en behoeften aansluit en hun zorgen rond de informatiebeveiliging en privacy verlicht. Het is dan ook mijn stellige overtuiging van 2014 het jaar zal zijn waarin de cloud aan de vertrouwenscrisis ontstijgt.

Published Jun 05, 2014
Version 1.0

Was this article helpful?

No CommentsBe the first to comment